Shëbimet Endoskopike

•  Cistoskopia
•  Plasim Stenti
•  Biopsia e prostates
•  Biopsia e Fshikës Urinare
•  Uretero-pielografia retrograde
•  URS lithotripsia ( thyrja e gurëve në ureter me URS)
•  URS eksplorative (shiqimi me URS i ureterëve)
•  Cystolithomia
•  Incizioni i ureterocellës
•  TUR i tumorëve në fshikën urinare
•  TUR i Prostatës
•  Nefrostomia
•  Cystostomia
•  TUR colli v.urinalis
•  Të gjitha ndërhyrjet tjera endoskopike në traktin urinarë

Ndërhyrjet operative me Laser

•  Evaporizimi i prostatës me Laser
•  RIRS (Litotripsia endoskopike e gurëve në veshkë me Laser)
•  TUR colli v. urinalis me Laser ( Resekim i qafës së fshikës me Laser)
•  Urethrotomia me Laser
•  TUR e tumorëve në kupëzat renale dhe pielon me Laser
•  Ureterotomia me Laser
•  Trajtimi i tumorëve të fshikës urinare me Laser
•  Ureterolithotomia me Laser
•  Trajtimi i gurëve në fshikën urinare me Laser
•  Ureterocellectomia me Laser
•  Si dhe të gjitha ndërhyrjet tjera endoskopike në traktin urinarë me Laser.